โครงการราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล ตักาบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ […]