การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล ตักาบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเชิญผู้เข้าร่วมโครงการแต่งกายนุ่งซิ่น สไตล์ “บุพเพสันนิวาส”  วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 7.00น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์