โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล […]

โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย9มทร. วันที่1-3ธันวาคม2563 ณ.โรงแรมแคนทรีเบย์โฮเทล อ.เมือง จ.ระยอง

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ, ประชาสัมพันธ์

โครงการราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล ตักาบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ […]