ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร