การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย9มทร. วันที่1-3ธันวาคม2563 ณ.โรงแรมแคนทรีเบย์โฮเทล อ.เมือง จ.ระยอง