ประมวลภาพกิจกรรม

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หลักสูตร “การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   และ
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่”
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หลักสูตร “การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ buy diflucan ukdiflucan costo
ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

zyban cost without insurance purchase zyban   xenical pills for salegeneric orlistat reviews

zoloft cost at walmart100mg of zoloft for anxiety ivermectin 10mgStromectol 3 mg tablets

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา 
โครงการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒     
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

buy doxycycline antibioticdoxycycline online canada

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

arimidex buy online ukAnastrozole generic cost

 

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

generic name of prednisone Prednisone natural alternative

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมทีเค. พาเลช กรุงเทพฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *