ติดต่อเรา

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่        : เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-6653767 ต่อ  6021 , 6087 , 6468 และ 02-6653768 ต่อ 6095
แฟกซ์      : 02-6653766 ดูหมายเลขทั้งหมดที่  ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อีเมล        : Audit-Rmutp@hotmail.com