ดาวน์โหลดเอกสาร

– การป้องกันการทุจริตประจำปี(ITA)

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันปี64

2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันปี63

 

ปี2560

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560

1. เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560