กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-old

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *